Verblijfsvergunningen véél te duur!

Donderdag 19 januari 2012

LUXEMBURG — Nederland vraagt te veel geld voor het afgeven van verblijfsvergunningen aan personen uit niet-EU-landen. Dat concludeerde de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie vandaag. De zaak werd aanhangig gemaakt door de Europese Commissie, die vindt dat Nederland te hoge zogenoemde leges vraagt.

Nederland heeft volgens Europese regelgeving wel veel ruimte om zelf te bepalen hoeveel geld het vraagt voor de afgifte van documenten. De advocaat-generaal stelt echter dat het bedrag niet zo hoog mag zijn dat het personen, die niet voldoende financiële middelen hebben, afschrikt.

 

Bovendien is er een te groot verschil tussen de prijzen voor vergunningen aan EU-inwoners en personen uit andere delen van de wereld. Daarnaast lijkt het erop dat Nederland door hoge bedragen te vragen wil voorkomen dat niet-EU-inwoners de rechten krijgen die aan de vergunning verbonden zijn.

De conclusie van de advocaat-generaal is een niet-bindend advies, maar doorgaans neemt het hof het over in zijn oordeel. Waarschijnlijk zal er voor de zomer uitspraak in deze zaak volgen.

Reactie
Een woordvoerder van minister Geld Leers (Immigratie en Asiel) zei dat de bewindsman de visie van de advocaat-generaal heel belangrijk vindt, maar dat hij het oordeel van het hof wil afwachten.

De zegsman wees erop dat de kosten nu nog niet eens kostendekkend zijn, terwijl dat wel het uitgangspunt is. Intussen wordt telkens gekeken hoe de kosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden, zei hij.

bron: http://www.bndestem.nl/nieuws/algeme...vergunning.ece

Lees meer: