Grote opkomst gemeentes in Kinderrechtenhuis

23 februari 2012

In het Kinderrechtenhuis in Leiden kwamen op 23 februari 2012 meer dan vijftig gemeenteambtenaren bij elkaar voor een scholingsdag over de opvang van gezinnen zonder verblijfsvergunning. Defence for Children organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de Gemeente Utrecht en PICUM, de Europese koepelorganisatie voor ongedocumenteerden. De grote opkomst laat zien dat er een grote behoefte is bij gemeentes om meer kennis op te doen over de rechten en opvang van gezinnen zonder verblijfsvergunning.

Handleidingen: Kleine Gids en iLegaalkind.nl
Sabine de Jong van Defence for Children onderstreepte dat kinderrechten voor alle kinderen in Nederland gelden. Zonder verblijfsvergunning kan het alleen voor kinderen lastiger zijn om hun rechten te realiseren. Speciaal voor iedereen die werkt met kinderen zonder een verblijfsvergunning heeft Defence for Children een Kleine Gids geschreven en de website www.iLegaalkind.nl ontwikkeld over de rechten van deze kinderen en praktische tips om deze rechten te verwezenlijken. Zie verder op Grote opkomst gemeentes in Kinderrechtenhuis.