Leers kan burgemeester niet overrulen...

Leers kan burgemeester niet overrulenLeers mag de politie opdracht geven (ex-)asielzoekers uit te zetten. Maar als daarbij de openbare orde ernstig dreigt te worden verstoord, heeft de burgemeester het voor het zeggen en mag die de politie verbieden mee te werken aan de uitzetting.

Notitie LOGO
Dat staat in een notitie van het Landelijk Overleg van Gemeentebesturen inzake Opvang- en Terugkeerbeleid (LOGO). De organisatie stuurt het stuk naar Leers met het verzoek ernaar te handelen, zegt voorzitter John van Tilborg.

 

Els Boot
Van Tilborg zegt dat de notitie los staat van de twist tussen de minister en burgemeester Els Boot van Giessenlanden die de politie heeft verboden aan de uitzetting van de Afghaanse asielzoeker Rafiq Naibzay mee te werken. Leers en Boot spreken elkaar hierover dinsdag. Volgens Leers moet Naibzay het land uit, omdat hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Ook andere burgemeesters zetten zich af tegen de richtlijnen van Leers.

Korpschef in spagaat
De huidige wetgeving kan de korpschef volgens de juristen van LOGO in een spagaat brengen, omdat zowel de minister als de burgemeester aanwijzingen mag geven aan de politie. De minister gaat over de uitvoering van de vreemdelingenwet en daarmee ook over uitzettingen. Maar het overlegorgaan bestrijdt dat de minister op grond van de politiewet de bevoegdheid heeft de burgemeester te overrulen.

Staatsveiligheid in geding
Wel kan een minister een burgemeester aanwijzingen geven als de staatsveiligheid in het geding is. Het gaat dan echter om kerncentrales of olieraffinaderijen. In dat geval ligt het gezag bovendien niet bij Leers, maar bij de minister van Binnenlandse Zaken.