ASIELZOEKERS: WAT ZIJN DE CIJFERS?

11.590 asielzoekers in 2011
Het regeer- en gedoogakkoord 2010 bevat maatregelen om de immigratiestroom naar Nederland in te dammen. De toestroom asielzoekers is hier een onderdeel van: de regering acht een reductie van het aantal asielzoekers van 25% gewenst, en gaat zich hiervoor inzetten. Maar om hoeveel asielzoekers gaat het eigenlijk?
De laatste jaren komen er tussen de 10.000 en de 15.000 mensen naar Nederland met een asielverzoek. Volgens de cijfers van het CBS (maart 2012) waren het er in 2011 11.590. Dat zijn er 13% minder dan in 2010, terwijl het aantal asielverzoeken in 2010 ook al 11% minder was dan dat in 2009. De daling heeft als belangrijkste oorzaak het strengere toelatingsbeleid inzake Somaliërs die zich bij een familielid in Nederland willen voegen. In of bij Somalië krijgen deze ‘nareizigers’ een vragenlijst in te vullen waarop vaak ter plekke direct al afwijzing volgt.

5100 verblijfsvergunningen
De IND geeft een percentage van 44% van ingewilligde asielverzoeken in de eerste helft van 2011. Als we dit als jaarcijfer nemen, en aannemen dat 44% van de 11.590 asielverzoeken in 2011 op enig moment ingewilligd zal worden, dan zou dat betekenen dat uiteindelijk ongeveer 5100 asielzoekers uit 2011 een verblijfsvergunning krijgen.

OVERIGENS ZIJN WIJ VAN MENING DAT ER ONAFHANKELIJK TOEZICHT MOET KOMEN OP DE IND.