Indrukwekkende ligactie VTU op de Dam, zaterdag 14 april

Het protest richtte zich in de eerste plaats tegen het op straat zetten van vluchtelingen en pleitte voor fatsoenlijke opvang. Hoe het is om op straat te staan werd indrukwekkend verbeeld toen tegen kwart over drie ruim 150 van de aanwezigen op de Dam op matjes en kleden gingen liggen, waarbij ze bordjes omhoog hielden met de namen van tientallen vluchtelingen die op dit moment in Nederland op straat staan en van wie de namen één voor één werden voorgelezen door de presentatoren Myra ter Meulen en Solmaz Mahmoudi. Tot slot klonk het lied Meneer de Minister, slaap zacht van Claudia de Breij.

[VTU-Ligactie op de Dam 14-4-2012]

[Stéphanie Mbanzedore herdenkt Alain Hatungimana die zelfmoord pleegde om zijn kinderen te redden] Stéphanie Mbanzendore van het Burundi Women’sStéphanie Mbanzedore
van het Burundi Women’s Fund for Peace and Development en oud-VTU-lid opende de rij sprekers. Zij herdacht kort Alain Hatungimana, de Burundese asielzoeker uit Culemborg, die maandag zelfmoord pleegde om te voorkomen dat zijn kinderen (12 en 14) ons land worden uitgezet. Zij kende hem persoonlijk en lichtte de hopeloze situatie in Burundi toe.
Aansluitend werd één minuut stilte in acht genomen.

Maartje Terpstra, asieladvocaat en lid van het Platform tegen Racisme en Uitsluiting, sprak recht uit haar hart over de angst van iedere asieladvocaat: 'Op een dag komt er het telefoontje dat één van jouw asielzoekers zelfmoord heeft gepleegd. Niet dat hij of zij daarmee dreigt, maar uit totale radeloosheid.
'Soms ben ik na een vakantie of weekend bang om naar mijn werk te gaan, uit angst voor zulk slecht nieuws. Soms durf ik mijn cliënten niet te vertellen dat ze weer een negatieve beschikking hebben gekregen, omdat ik weet dat ze dat niet meer aankunnen. Ondanks alle goede wil van burgemeesters, behandelend artsen, buren, vrienden en scholen, sta je vaak totaal machteloos tegenover de handhavers die zich verschuilen achter "wetten zijn wetten en regels zijn regels". Maar dát heb ik nu juist niet geleerd van de geschiedenis en in mijn studie Rechten.

Als de mensheid niet wordt gediend door toepassing van een regel, dan moet je die regel gewoon buiten werking laten. Er bestaat nooit een rechtvaardiging om de eigen verantwoordelijkheid bij toepassing van regels en wetten uit te schakelen. Gelukkig zijn er in Nederland veel burgemeesters die die verantwoordelijkheid nog wel nemen.'

Khadija Arib (TK PvdA) en Tofik Dibi (TK, GroenLinks) belichtten respectievelijk het wetsontwerp over 'gewortelde kinderen' en het Kinderpardon.

Jonneke van Wiers
(Amnesty International) sprak over de twee rapporten die AI uitbracht over de praktijk in Nederland om 'illegalen' in detentie te zetten: 'In Nederland worden jaarlijks zo’n 8000 'illegalen' gevangengezet, gemiddeld 100 dagen. Dat zijn héél veel mensen en héél veel dagen. En dat terwijl volgens internationale verdragen – ook door Nederland ondertekend - asielzoekers alléén ten behoeve van uitzetting gevangen mogen worden gezet als er geen andere middelen ter beschikking zijn om dat te bewerkstelligen, en dan ook nog zo kórt mogelijk.

Marieke van Doorninck (fractieleider GroenLinks A’dam) sprak over het stageplan van de gemeente A’dam, een initiatief van de A’damse GroenLinks-fractie en noemde het in algemene zin schandalig dat, waar je 'normaal' als je over mensenrechten hoort, denkt aan dictaturen waar basale rechten voor de inwoners zo goed als ontbreken, een democratisch hoogontwikkeld land als Nederland de mensenrechten van asielzoekers voortdurend schendt.

Vincent Bijlo zorgde voor de bijtende noot: 'Om hoeveel mensen gáát het dan? In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 5100 asielzoekers een verblijfsvergunning. Dat is welgeteld één-tiende van de Arena.' Ook de vele 'papieren mensen' in Nederland: ambtenaren, politici, bureaucraten die zich verschuilen achter regels, wetten en formulieren, kregen er flink van langs.

Carla van Os van Defence for Children sprak met Sepand, een jongen van 15 die momenteel in de gezinslocatie (GOL) in Katwijk verblijft. Sepand vertelde dat hij niet meer wist waar hij op de basisschool heeft gezeten: sinds zijn aankomst in Nederland is hij 19 keer verhuisd! Hij vertelde hoe hij en andere bewoners in de GOL veelal onvriendelijk worden bejegend en dat er op allerlei akkefietjes hoge geldboetes staan.

Verder kwam uiteraard de veel te krappe noodopvang aan de orde. Eva Heezemans van het HarriëtTubmanhuis deed een dringende oproep voor vrijwilligers. Gabbi Wierenga, van VTU die met SOSWereldWijs al meer dan twintig jaar vluchtelingvrouwen met hun kinderen opvangt in Den Bosch vertelde dat ze geen 'illegaal' meer in haar huizen durft te laten wonen. Bang voor invallen van de Vreemdelingenpolitie om hen weg te komen halen. Myra ter Meulen sprak ook met en stelde Mária van Veen van VluchtelingenWerk Noord-Holland de schandalige verhoging van de legesgelden aan de kaak. Die verhoging wordt steeds gemotiveerd op grond van de werkelijke kosten, maar die van 2011 zijn zo drastisch, dat het er meer op lijkt dat aanvragers zoveel mogelijk ontmoedigd moeten worden. Verhoging per 1 juli 2011 van meer dan 50% voor de leges voor aanvraag gezinshereniging of gezinsvorming (van 830 naar 1250 euro, voor gezinsleden van 188 euro naar 250 euro). De leges voor een procedure Medisch, Buiten schuld en Verblijf bij kind werden verdrievoudigd: van 331 euro naar 950 euro.
 
In samenwerking met Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Jeannette Noel Huis, Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning, Amnesty International, SOSWereldwijs en Defence for Children.

Informatie: www.vrouwentegenuitzetting.nl; vtu@xs4all.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of op Facebook.
Mieke Maassen: 06 27 06 66 63; Ellen Santen: 06 22 10 45 12; Marjan Sax: 06 29 05 77 98

Een persmap met info over de diverse regelingen en cijfers is aan te vragen bij: vtu@xs4all.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Meer foto's beschikbaar via © mariean schut; tel. 06 24 24 47 25 of 046 442 64 20

OVERIGENS ZIJN WIJ VAN MENING DAT ER ONAFHANKELIJK TOEZICHT MOET KOMEN OP DE IND.