Samen kan het Anders! organiseert demonstratie Vluchtelingen zijn mensen!

Zaterdag 19 mei Maastricht
13.00 uur voorkant NS station, optocht door Maastricht, 14:00 uur Bredestraat 19, 15:00 uur einde.

Vluchtelingen zijn mensen!
Wij roepen de bevolking van Limburg, haar burgers en haar organisaties op om ons te steunen in de strijd voor een rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid. Wij, onderstaande organisaties en burgers, hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke teleurstelling en verdriet over het huidige, onrechtvaardige en inhumane Nederlandse vluchtelingenbeleid. Wij richten onze actie op:

  • De onnodige, vernederende en peperdure gevangenisstraf voor vluchtelingen zonder papieren.
  • Het overheidsbeleid dat in toenemende mate migranten en asielzoekers op straat zet.
  • De verbetering van de leefomstandigheden in de gezinslocaties en op het kinderpardon.
  • De volstrekte rechteloosheid van vluchtelingen zonder papieren door de stapeling van procedures, zoals het inreisverbod voor mensen die al jaren in Nederland verblijven maar er niet horen te zijn.
  • De ontwikkeling van meer alternatieven voor detentie van vluchtelingen en een ruimhartigere toepassing van de discretionaire bevoegdheden van de minister.

Steunt u onze actie, dan maak dat hier kenbaar. Wilt u deelnemen aan onze actie van 19 mei 2012 in Maastricht, dan kunt u ons dat ook hier melden. Hoe dan ook, bedankt al voor uw steun.

U kunt ons hele pamflet lezen door hier te klikken. Het pamflet beschrijft onze boosheid en ons verdriet, maar biedt ook alternatieven om in Nederland tot een rechtvaardiger en humaner vreemdelingenbeleid te komen.

Pol Verhelle, VLot Zuid-Limburg
Gerard Prickaerts, Amnesty International Maastricht
Charles Claessens, CDA-lid
Huub Keybets, Vluchtelingenwerk Limburg