Amnesty nav tentenkamp Ter Apel: Demonstrerende uitgeprocedeerden hebben recht op basale zorg

Demonstrerende uitgeprocedeerden hebben recht op basale zorg

22 mei 2012
Sinds 8 mei 2012 demonstreert een groep uitgeprocedeerde asielzoekers bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Zij verzetten zich tegen terugkeer naar hun land van herkomst en het feit dat aan hen in Nederland opvang en basale voorzieningen worden onthouden.

De demonstranten hebben bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel een tentenkamp opgeslagen. Aanvankelijk werd de demonstratie georganiseerd door een groep Irakezen, die hadden gehoord dat zij terug naar Irak moesten omdat hun land door de Nederlandse overheid veilig genoeg wordt bevonden. In de loop der dagen hebben zich steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers aangesloten bij de demonstratie, waaronder Somaliërs, Afghanen en Iraniërs. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land verlaten en krijgen geen opvang en basale voorzieningen meer.

Volgens Amnesty heeft ieder mens het recht zichzelf te kunnen voorzien in basale levensbehoeften.

Hieronder vallen in ieder geval toegang tot schoon drinkwater, tot voedsel, en tot onderdak dat behoorlijke bescherming biedt tegen de elementen. Hierin heeft ook de staat een verantwoordelijkheid. Deze strekt zich uit tot alle personen die zich op haar grondgebied bevinden, ongeacht de verblijfsstatus van de persoon of de redenen waarom deze situatie is ontstaan. De Nederlandse staat mag weliswaar een vertrekplicht opleggen aan vreemdelingen mits terugkeer in veiligheid en waardigheid kan plaatsvinden, maar er mag geen situatie worden gecreëerd waarin de toegang tot basale levensbehoeften een wapen wordt om deze terugkeer af te dwingen.

Amnesty International roept de overheid daarom op assistentie te bieden aan die personen die niet zelf in de bovengenoemde basale levensbehoeften kunnen voorzien, en dit te doen zo lang zij zich onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat bevinden.