Spoeddebat raadscommissie Amsterdam

Impressies vh debat vd Amsterdamse gemeenteraadscommissie over het tentenkamp Notweg, 4 okt. 2012
foto's © mariean schut

Alied:
1. Het debat over het tentenkamp Notweg is aangevraagd door Ivens SP. Er is één inspreekster, die in haar Nederlands uitdrukking geeft aan de behoefte aan hulp tegen de kou, de nattigheid en de dakloosheid.

2. Ivens leidt het debat in, prijst de burgemeester die het tentenkamp een ‘demonstratie’ noemt, waarbij de vrijheid van meningsuiting in het geding komt, pleit tegen ontruiming, dringt aan op opvang.

3. … VVD (ik wil ook niet weten hoe hij heet) dringt aan op ontruiming, vraagt zich af of iets een demonstratie kan heten als daar geen aanvraag voor is gedaan, en waarom de demonstranten niet gewoon teruggaan naar ‘de opvang waar ze vandaan komen’. [Dit klopt niet, velen komen niet uit een opvang, maar van de straat, ofwel omdat ze in hoger beroep zijn gegaan, ofwel omdat ze onuitzetbaar zijn.]

4. Doornick GL en Paternotte D66 houden gloedvolle betogen over de noodzaak van een oplossing voor dit ‘Haagse’ probleem dat Amsterdam op het bordje krijgt, merken op dat ‘opvang’ vaak ‘detentie’ is, wijzen op het schandalige van klinkeren. Wolf PvdA voegde hier later ‘het is een bloody shame’ aan toe. Zij riepen de burgemeester op om mee te gaan met burgemeester van Aartsen Den Haag die initiatieven aan het ontwikkelen is richting Leers.

5. In een vinnig debatje dwingt Paternotte D66 de VVD afstand te nemen van de oproep tot onmiddellijke ontruiming van het tentenkamp die een VVD-deelraadslid eerder gedaan had.

6. Sjastafari CDA vindt dat Amsterdam de wereldproblemen niet kan oplossen, en stelt: opvang = hoop geven. Paternotte D66 interrumpeert: wat is op straat zetten dan volgens haar? Maar met deze retoriek ’wil ze niet meegaan’.

7. Van der Laan noemt het geen Haags maar een Europees probleem: overal in Europa kampen grote steden hiermee.

8. Hij heeft begrepen dat het allemaal uitgeprocedeerde asielzoekers zijn, die in principe terug kunnen naar het land van herkomst, en dat ook kunnen, als ze maar meewerken. [Dit kopt niet, ik heb twee kampeerders gesproken die wachten op de uitspraak in hoger beroep, die zijn dus technisch gesproken niet uitgeprocedeerd, en velen kunnen niet terug, hoe graag ze ook willen, omdat ze onuitzetbaar zijn. In het debat wordt echter door alle partijen (ook door Ivens SP) vastgehouden aan de fictie dat uitgeprocedeerden terug kunnen als ze maar willen.]

9. Van der Laan ziet twee taken: de vrijheid van demonstratie garanderen (de ‘advocaat van de groep’ (wie?) spreekt ook van een demonstratie), dus niet ontruimen, en waken over de openbare orde, hygiëne, en overlast voor een toch al kwetsbare buurt te voorkomen. Zijn plannen:

10. Hij gaat niet ontruimen, het tentenkamp mag dus voorlopig blijven, op twee voorwaarden: geen kinderen in het kamp, en het mag niet groter worden dan het nu is.

11. Zijn ambtenaren zoeken naar een ‘alternatieve locatie’, om achter de hand te hebben voor als het teveel wordt voor de buurt, ‘die niet veel kan hebben’. Ik heb begrepen dat hiermee gewoon een ander veldje bedoeld wordt. Ik heb Van der Laan ook horen zeggen dat ‘Amsterdam geen opvangcapaciteit heeft’, maar verder hebben VTU-ers de veel hoopgevender term ‘winterlocatie’ gehoord: een ruimte waarin de winter zou kunnen worden doorgebracht.

12. Hij heeft al contact proberen op te nemen met Van Aartsen, en zal de mening van de raad overbrengen aan de VNG (Nederlandse Vereniging van Gemeenten) en aan Den Haag.

Aanvulling Ellen:

Van der Laan heeft twee keer winterlocatie genoemd. Het was wel weer een diplomatiek spel dat gespeeld werd. Hij had het over uitgeprocedeerden, omdat hij dat volgens zijn zeggen van Leers had gehoord. Terwijl hij zelf beter kan weten. Toen we er achteraf met SP’er Ivens over hadden en vroegen waarom hij hier niet op had gereageerd zei hij: Het doel van dit debat was ervoor te zorgen dat het kamp niet ontruimd zou worden, en niet de inhoud van de procedures.