Verslag bezoek Mariean Schut aan het kamp in Osdorp

met aanvullingen...
zondag 7 oktober 2012
Ik was vanmiddag op de Notweg in het kamp. Er staan nu een heel stel grote goede tenten. Ook nog een stel kleine tentjes vanwege de privacy. Er is een tent voor de etensvoorraden. Er zijn toiletten. Het zag er goed verzorgd uit, geveegd, schoon. Toen ik er was werd er net een bord bij de ingang opgehangen dat er ruim voldoende kleding was + bedankje aan iedereen die spullen had gebracht. De Blauwe Moskee in Osdorp organiseerde vandaag een benefietactie voor de mensen van het kamp. Toen ik er was, kwamen er mensen met een grote pan soep en anderen met een karretje vol fruit, groeten en andere etenswaar en brachten weer anderen een stapeltje korans.

Het merendeel van de bewoners is Somaliër, maar er zijn ook mensen uit Mauretanië en Eritrea en andere landen. De kinderen die niet in het kamp aan de Notweg mochten blijven, zijn nu ondergebracht bij een Somalische familie in de buurt. Er is hen een plek aanheboden in een AZC zonder beperking, maar de bewoners willen hen liever in A’dam houden.

In feite regelen de bewoners alles nu zelf en is aan de meest basale voorwaarden wel voldaan. Laila en nog enkele mensen helpen hen en fungeren soms als tussenpersoon. Ze doen dat voor zover ik dat vanmiddag zag goed en alles steeds in overleg met de bewoners.

Volgens Laila wordt er morgen een inventarisatie gemaakt van alle bewoners, herkomst en de stand van de al dan niet procedures. Ze willen advocaten naar de dossiers laten kijken, in eerste instantie in elk geval van de mensen voor wie nog een procedure loopt.

Er kwamen twee mensen van het bestuur van Groen Links afd. Amsterdam Nieuw West. Zij gaan de 2e Kamerleden benaderen en op zoek naar geschikte gebouwen. Er was iemand van de caritas van de kerken die kwam opnemen wat nog nodig is. Morgen worden klapstoelen, wat matrassen en andere zaken gebracht.

Het was een behoorlijke drukte trouwens. Een grote groep vrouwen kreeg een soort rondleiding en uitleg; er was een filmploeg van de Somalische televisie die op woensdag via Salto 2 uitzendt en verder gewoon losse mensen, buurtbewoners en zo.

Mij lijkt eigenlijk dat er op dit moment geen specifieke taak in het kamp zelf is voor VTU. Ze weten ons te vinden als er iets nodig is. Steun bij het organiseren van het vervolg lijkt me wel nodig.

Mariean Schut

Verder nieuws uit het kamp:
Er is nu ook een vrachtwagen van Theaterstraat achter de hand voor opslag van overtollige kleren en andere spullen.

Twee keer per dag komen er mensen van de GGD, Brandweer en politie (buurtregisseur) het kamp inspecteren. Zij geven aanwijzingen voor verbeteringen. De burgemeester heeft twee veiligheidscoördinatoren aangesteld om de hele boel in de gaten te houden. Die komen ook geregeld langs.

Voor 14 oktober staat er ’n buurtconferentie gepland om, volgens de Afrikaanse methode - met z’n allen dus - bewoners, buurtbewoners, plaatselijke politici en andere betrokkenen, te bespreken hoe het verder moet. Op 28 oktober staat er dan een stedelijke/ landelijke bijeenkomst op het programma waarin het grote vervolg aan de orde komt.

Uitgangspunt is dat op 1 november de vluchtelingen onderdak zijn.