Meeste vluchtelingen uit de Vluchtkerk zijn niet uitgeprocedeerd

PERSBERICHT

 

Meeste vluchtelingen uit de Vluchtkerk zijn niet uitgeprocedeerd

Uit het tussenverslag dat VluchtelingenWerk Nederland (VWN) recent uitbracht naar de asielkansen van de Vluchtkerkbewoners, blijkt dat 75% van de asielzoekers kans maakt op een verblijfsvergunning, of uit een land komt waarheen niet met goed fatsoen kan worden uitgezet.

VWN is kritisch over het functioneren van het huidige asielbeleid. Asielprocedures moeten beter en zorgvuldiger, van vluchtelingen wordt een onredelijk zware bewijslast geeist om hun asielverzoek te staven. Ook vindt VWN dat ten onrechte landen veilig worden verklaard, zoals Somalië. VWN is van mening dat de overheid geen onderdak en voedsel aan uitgeprocedeerde asielzoekers mag onthouden om hen tot vertrek te dwingen. Voor de bewoners van de Vluchtkerk dringt VWN aan op tijdelijk onderdak.

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan onderzocht in opdracht van de Gemeente Amsterdam 159 dossiers van de voormalige Vluchtkerkbewoners.[1] De conclusie is dat 94 mensen (60%) een reeël perspectief hebben op legaal verblijf in Nederland. Slechts 30 vluchtelingen (20%) zijn volgens de huidige regels uitgeprocedeerd. Van die laatste groep komen velen uit onveilige landen, zoals Somalië of Zuid-Sudan, of uit landen als Eritrea en Ethiopië, waarheen terugsturen onverantwoord of niet mogelijk is.

Het rapport van VWN is kritisch op het huidige asielbeleid.

  • Het ministerie eist veel en ook zeer moeilijk te verkrijgen bewijsmateriaal. Het leggen van een te grote bewijsplicht op asielzoekers is in strijd met het verbod uit het Europese recht om asielzoekers terug te sturen naar het land waar hij/zij vreest voor vervolging.
  • VWN bekritiseert het feit dat de Nederlandse overheid bepaalde landen veilig verklaart, terwijl met name terugkeer naar Mogadishu en overige delen van Zuid- en Centraal Somalië vooralsnog onverantwoord is. Ook Human Rights Watch en Amnesty International zijn van mening dat Somalië gevaarlijk is.
  • Het huidige Hoger Beroep, waarin rechters niet inhoudelijk, maar slechts de gevolgde procedure kunnen toetsen, ontneemt vluchtelingen het recht op een faire behandeling.

De bewering van de uitgeprocedeerde vluchtelingen van de Vluchtkerk dat hun asielaanvragen onterecht zijn afgewezen, wordt door het rapport van VWN, waarin blijkt dat 60% een reëel perspectief heeft op een legaal verblijf in Nederland, bevestigd. Toch wil burgemeester van der Laan het onderzoek voor het grootste gedeelte van de groep gaan staken, terwijl de kansen nu juist open blijken te liggen. In veel gevallen moet er door de vluchtelingen nog meer bewijsmateriaal verzameld worden. VWN vraagt daarom meer tijd en pleit voor een zorgvuldige afronding van dit grootschalige onderzoek en voor opvang zolang het onderzoek nog gaande is.

 

Voor meer informatie: Marjan Sax (Vrouwen Tegen Uitzetting) 06-29057798 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ; '; document.write( '' ); document.write( addy_text82912 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Pieter Smit  06-26154355 Pieter-Smit@xs4all.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Osman: 06-85473706; Bayissa 06-85619328;  www.wijzijnhier.org

 

[1] VWN (11 sept 2013) RAPPORTAGE OVER UITVOERING INDIVIDUELE HULPAANBOD AAN VLUCHTKERKBEWONERS