Geen vrouw in de kou!

Geen vrouw in de kou!

Woensdag 10 december 2014 op het Spui.
GEEN VROUW IN DE KOU!

Dat is het motto van de demonstratie die VTU en de vrouwen van WijZijnHier woensdag 10 december 2014 organiseerden in het kader van de Dag voor de Mensenrechten. Want mensenrechten zijn vrouwenrechten en dag- en nachtopvang is een mensenrecht.

Met de demonstratie vroegen we aandacht voor de bijzondere omstandigheden van vrouwen die hebben moeten vluchten. Vaak niet alleen voor oorlog en geweld, maar ook omdat ze dreigden te worden uitgehuwelijkt of verhandeld, of omdat ze seksueel misbruikt of verkracht zijn door eigen mensen, soldaten of politie. Ze vragen hier asiel maar vaak wordt niet gekeken naar die bijzondere omstandigheden. Ze worden geacht direct te spreken over alles wat ze hebben meegemaakt, terwijl iedereen weet dat je dat niet kunt verwachten. Zij woden vaak onterecht afgewezen en staan dan op straat.

Onlangs is de uitspraak van het Europees Comité inzake Sociale Rechten bekend geworden: Nederland mag de vluchtelingen niet op straat laten, maar moet hun onderdak verschaffen. Onze regering doet voorlopig niks en de gemeente Amsterdam is bezig om voor 135 vluchtelingen ‘nachtopvang’ in orde te maken. Behalve dat dit aantal bepaald onvoldoende is voor de ruim 250 vluchtelingen van WijZijnHier, is nachtopvang om allerlei redenen volstrekt ongeschikt. Elke avond een ander bed met een setje papieren lakens. En ‘s ochtends sta je weer met je koffertje op straat, in de kou, zonder geld, geen eten, geen plek om naartoe te gaan. En bedenk dat de straat voor mensen zonder papieren een onveilig gebied is waar ze ieder moment opgepakt kunnen worden. Vrouwen zijn extra kwetsbaar want een makkelijke prooi voor uitbuiting en seksueel geweld. Daarom de actie voor ‘Geen vrouw in de kou!’