ANBI

 • Stichting Vrouwen tegen uitzetting (VTU)
  RSIN/fiscaal nummer 814890921
 • Postadres: Joan Melchior Kemperstraat 60-Huis, 1051TT Amsterdam
 • Doelstelling van de ANBI:
  VTU is een netwerk van Nederlandse vrouwen en vluchtelingenvrouwen met en zonder verblijfsvergunning en zet zich in voor een goed asielbeleid en voor een betere positie van vrouwelijke vluchtelingen.
 • Beleidsplan:
  • Organiseren van activiteiten/publieksbijeenkomsten om de publieke opinie te beïnvloeden.
  • Beïnvloeden (d.m.v. lobby's) van politici, lokaal en landelijk, om de negatieve uitwerking van de Vreemdelingenwet onder de aandacht te  brengen en specifiek aandacht te vestigen op de positie van vrouwelijke vluchtelingen.
  • Onderhouden van het eigen netwerk en het beleggen van bijeenkomsten van leden van VTU om vluchtelingenvrouwen te ondersteunen.
  • Onderhouden van contacten met andere organisaties die zich inzetten voor een beter asielbeleid.
  • Geven van praktische steun, voor zover mogelijk, en het doorverwijzen van vluchtelingenvrouwen naar advocaten, dokters, enzovoort.
 • Bestuur:
  voorzitter: Farangis Osivand; secretaris: Ellen Santen; penningmeester: Toke Smolders; lid: Marjan Sax. De bestuursleden ontvangen geen beloning.
 • IBAN: NL39 INGB 0007 8147 05
 • Jaarverslag 2020 en 2021