ANBI

 • Stichting Vrouwen tegen uitzetting (VTU)
  RSIN/fiscaal nummer 814890921
 • Prinsengracht 544, 1017 KK Amsterdam
 • Doelstelling van de ANBI:
  VTU is een netwerk van Nederlandse vrouwen en vluchtelingenvrouwen met en zonder verblijfsvergunning en zet zich in voor een goed asielbeleid en voor een betere positie van vrouwelijke vluchtelingen.
 • Beleidsplan:
  • Organiseren van activiteiten/publieksbijeenkomsten om de publieke opinie te beïnvloeden.
  • Beïnvloeden (dmv lobby's) van politici, lokaal en landelijk, om de negatieve uitwerking van de Vreemdelingenwet onder de aandacht te  brengen en specifiek aandacht te vestigen op de positie van vrouwelijke vluchtelingen.
  • Onderhouden van het eigen netwerk en het beleggen van bijeenkomsten van leden van VTU om vluchtelingenvrouwen te ondersteunen.
  • Onderhouden van contacten met andere organisaties die zich inzetten voor een beter asielbeleid.
  • Geven van praktische steun, voor zover mogelijk, en het doorverwijzen van vluchtelingenvrouwen naar advocaten, dokters, enzovoort.
 • Bestuur:
  voorzitter: Farangis Osivand; secretaris: Ellen Santen; penningmeester: Marjan Sax
  leden: Rakhsandehroo, Parvintaj; Driessen ter Meulen, Myra; Mohammed Saleh, Chiman; Naftari, Minoo
 • Geen beloning
 • Een verslag van de activiteiten over 2020 en 2021
 • Een actueel verslag van de activiteiten over 2018
 • Een financiële verantwoording over 2019
 • Een actueel verslag van de activiteiten over 2019