Vreemdelingendetentie

 

Jaarlijks worden acht- tot tienduizend vreemdelingen gevangen gezet. Een kwart van onze totale gevangenispopulatie wordt gevormd door migranten zonder papieren.

Een vreemdeling zit in Nederland gemiddeld 97 dagen vast. In België is dat 23 dagen, in Duitsland 42 dagen

Zij worden gevangen genomen:

  •  direct na de asielaanvraag op AC-Schiphol

Wie via Schiphol asiel aanvraagt wordt vastgezet in het AanmeldCentrum (AC) Schiphol. Deze detentie duurt minimaal 9 dagen, maar kan oplopen tot enkele weken.

  •  na aanhouding in transit op Schiphol, in een Euroliner of op straat

Wie op weg naar een ander land een tussenlanding moet maken op Schiphol of in een ander vervoermiddel de Nederlandse grens aandoet, en niet over de juiste papieren beschikt, wordt voor de keuze gesteld: terug of asiel aanvragen. Vaak betreft het hier mensen die asiel willen aanvragen in een ander land, en over geldige reisdocumenten beschikken. Ook mensen die aangehouden zijn bij een toevallige controle of bij wat voor incident ook: een verkeersovertreding, hulp aan iemand in de problemen, als omstander bij een relletje of opstootje, en niet over papieren beschikken, komen hier terecht. Zij willen helemaal geen asiel aanvragen, omdat zij weten dat dat kansloos is. Als zij niet terug willen, worden zij tot hun grote woede gedetineerd in een speciale ruimte op AC-Schiphol. Zij zijn zo kwaad, dat de vrouwen onder hen voor de zekerheid maar in een aparte ruimte worden vastgezet. Deze detentie kan 6 weken duren.      

  • na een negatieve beschikking van de IND

Wie een negatieve beschikking van de IND gekregen heeft, krijgt 4 weken opvang om aan de terugkeer te werken. Daarna volgt detentie in een van de detentiecentra in Schiphol-Oost, Zeist, Zaandam en Veenhuizen. De asielzoeker wordt door de Dienst Terugkeer en Vertrek begeleid bij de voorbereiding op de terugkeer, en naar de ambassade van het land van herkomst gebracht. Er zijn echter tal van landen die weigeren de eigen burgers terug te nemen, en dan kan de detentie lang duren, maanden, vaak langer dan een jaar. Als de DT&V het helemaal niet meer weet wordt de vreemdeling ‘geklinkerd’, dat wil zeggen op straat gezet.

Een vreemdeling wordt standaard in meerpersoonscellen opgesloten, en heeft in tegenstelling tot strafrechtelijk gedetineerden geen zinvolle dagbesteding, geen recht op arbeid of onderwijs, geen toegang tot internet, niet de beschikking over de eigen telefoon, zeer beperkt beschikking over een openbare telefoon. Gemiddeld 13 -16 uur per etmaal worden in de cel doorgebracht. Incidenteel verlof, bijvoorbeeld bij de geboorte van een eigen kind of bij het overlijden van een familielid, wordt vrijwel nooit toegestaan.

Informatie Alied Blom bij de actie Vluchten doe je uit bittere noodzaak. Vluchtelingen zijn geen criminelen. Georganiseerd door Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) op 11 maart 2011 in het kader van Internationale Vrouwendag. VTU is een netwerk van Nederlandse vrouwen en vluchtelingenvrouwen met en zonder verblijfsvergunning. Het netwerk zet zich in voor een goed asielbeleid en aandacht voor de positie van vrouwelijke vluchtelingen.

Gebruikt Casper Thomas: Leers zet de hakken in het zand, De Groene Amsterdammer 20 01 2011

www.vrouwentegenuitzetting.nl  vtu@xs4all.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.    bankrekening 7814705